یزدفردا: با مصرف یک داروی ثابت شده در میگرن و آزمایش بر روی پتانسیل آن در کاهش مصرف غذا، می توان برای کاهش وزن بدن در موش‌های چاق استفاده کرد.

به گزارش یزدفردا: طبق تحقیقات، امکان استفاده مجدد از دارویی رایج برای مبارزه با چاقی است و درک ما را از نقش سروتونین در تنظیم اشتهای ما بیشتر می‌کند.

این مطالعه بر اساس تحقیقات قبلی انجام شده است که به بررسی روابط بین اشتها و سروتونین می‌پردازد. یک پیام‌رسان شیمیایی که بر همه چیز از احساسات گرفته تا مهارت‌های حرکتی تاثیر می‌گذارد؛ اما تاثیر آن بر اشتها فرآیند پیچیده‌ای است که شامل ۱۵ گیرنده سروتونین مختلف است. مولکول‌هایی که سروتونین را شناسایی کرده و در نتیجه رفتار سلول‌ها را تغییر می‌دهند.

آزمایش‌های قبلی روش‌هایی را آزمایش کرده‌اند که دارو‌های مختلف این گیرنده‌های مختلف را هدف قرار می‌دهند؛ اما دارو‌هایی که به طور گسترده در رابطه با اشتها مورد مطالعه قرار نگرفته‌اند، تریپتان‌ها هستند.

این‌ها دارو‌های رایجی هستند که میگرن حاد و سردرد‌های خوشه‌ای را درمان می‌کنند و گیرنده سروتونین به نام Htr۱b را هدف قرار می‌دهند.

برای بررسی تاثیرات بالقوه آن‌ها بر اشتها و کاهش وزن، دانشمندان شش تریپتان تجویزی مصرف کردند و آن‌ها را به مدت هفت هفته روی موش‌های چاق با رژیم‌های غذایی پرچرب آزمایش کردند.

دو مورد از این دارو‌ها هیچ تاثیری بر دریافت غذای موش‌ها نداشتند، اما چهار مورد از آن‌ها باعث شدند موش‌ها کمتر غذا بخورند. به ویژه یکی از این دارو‌ها که فرواتریپتان نام داشت، با مصرف روزانه به مدت ۲۴ روز منجر به کاهش متوسط وزن بدن ۳.۶ درصدی شد.

چن لیو، سرپرست این مطالعه، گفت: ما دریافتیم که این داروها، می‌توانند وزن بدن را کاهش دهند و متابولیسم گلوکز را در کمتر از یک ماه بهبود بخشند که بسیار چشمگیر است.

سپس محققان موش‌ها را طوری مهندسی کردند که گیرنده Htr۱b نداشته باشند و به آن‌ها فرواتریپتان دادند. در این مدل‌ها، این دارو دیگر اشتها را کاهش نمی‌دهد و باعث کاهش وزن نمی‌شود و تایید می‌کند که این اثرات را فقط بر روی آن گیرنده خاص ایجاد می‌کند.

دانشمندان همچنین توانستند نورون‌هایی را در مغز که برای تنظیم اشتها توسط Htr۱b حیاتی هستند، مشخص کنند.

لیو گفت: ما نشان داده‌ایم که پتانسیل واقعی برای استفاده مجدد از این داروها که از قبل به عنوان بی‌خطر شناخته شده‌اند، برای سرکوب اشتها و کاهش وزن وجود دارد.

این تحقیق در مجله پزشکی تجربی منتشر شده است.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا