یزدفردا: مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک گفت: قیمت دام زنده سبک( گوسفندی) در آستانه عید قربان استان به استان متفاوت است اما به طور میانگین ۶۴ هزار تومان تا ۷۱ هزار تومان در کشور عرضه می‌شود.

به گزارش یزدفردا: افشین صدر دادرس مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک اظهار داشت: قیمت دام زنده سبک( گوسفندی ) در آستانه عید قربان استان به استان متفاوت است اما به طور میانگین ۶۴ هزار تومان تا ۷۱ هزار تومان در کشور عرضه می‌شود.

وی افزود:  قیمت هر کیلوگرم دام سبک( گوسفندی ) در  تهران نیز حدود ۶۵ هزار تومان تا ۷۱ هزار تومان است. 

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک ادامه داد: هر چقدر مردم استقبال کنند دام زده برای عرضه وجود دارد زیرا دامداران در کل کشور با انباشتگی دام زنده مواجه هستند و عید قربان فرصت مناسبی برای فروش این دام ها است.

وی تصریح کرد:  امکان عرضه مستقیم دام  زنده در مراکز بهداشتی شهرداری و جایگاه های موقت مورد تایید سازمان دامپزشکی ایجاد شده است.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا