به گزارش خبرنگار یزد فردا" طبس":متاسفانه در شهرستان طبس تعداد زیادی گرگاس مشاهده شده و میشود و به گزارش مردمی که شنیده و دیده شده در محل سکونت شهری مشاهده شده و حتی به حفاظت محیط زیست هم گزارش شده اما گفته شده چون باعث رعب و وحشت اهالی شهر میشود فقط به همسایه ها اطلاع رسانی کنید! سخن من این است آیا دست روی دست گذاشتن بهتر هست یا جان همشهریان؟ خوب میدانید که گرگاس حیوان وحشی و از سگ و گرگ قوی تر است حتی در صورت عدم غذا برای خود به انسان حمله میکند از مسئولین محترم تقاضا دارم سکوت را فراموش کنید و برای این مساله مهم تصمیم کارگشایی بگیرید.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا