به گزارش یزدفردا: عزیزاله سیفی در هفتادو یکمین جلسه علنی شورا با اشاره به اینکه آسفالت شبکه های معابر از جمله اقدامات خوبی است که در مناطق پنجگانه شهرداری بصورت گسترده صورت گرفته است، گفت: از ابتدای سال تاکنون 115 هزار مترمربع آسفالت در معابر سطح شهر بنا به درخواستهای مردمی و پس از انجام کارشناسی انجام شده است و آسفالت بخشهایی از بلوار استقلال به میزان ۵۶۰۰ متر مربع و بلوار دهه فجر به میزان شش هزار و پانصد متر مربع از جمله این اقدامات بوده است.

او گفت: در ادامه برنامه نهضت آسفالت، ظرف چند روز آینده در بلوار پرفسور حسابی نسبت به تعویض آسفالت این بلوار اقدام و پس از آن باتوجه به وضعیت نابسامانی که در چهار راه ها وجود دارد در چهارراه دولت آباد و هچنین بلوار نواب نسبت به بهبود آسفالت این مناطق اقدام می شود.

سیفی ادامه داد: نهضت آسفالت معابر یکی از مهمترین مسائل شهر و از رویکردهای اصلی اعضای شورای ششم است که با توجه اهمیت این موضوع، امسال به نام سال نهضت آسفالت نام گذاری گردیده و به همین منظور 300 میلیارد ریال برای انجام روکش آسفالت در معابر، خیابان ها و میادین سطح شهر در نظر گرفته شده است که تا پایان سال در هریک از مناطق پنجگانه شهرداری اجرایی می گردد.  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا