به گزارش خبرنگار یزد فردا "طبس":کنکورسراری سال  ۱۴۰۱ در شهرستان طبس در طی روزهای هشتم تا یازدهم تیرماه برگزار شد که در این ماراتن حساس۱۴۴۷داوطلب شرکت کردند که از این تعداد۹۳۸نفر دختر و ۵۰۹نفر پسر در رشته های هنر،علوم ریاضی و فنی،علوم انسانی و معارف اسلامی،علوم تجربی و زبانهای خارجی رقابت کردند.

گزارشگر یزد فردا"طبس"،برای داوطلبان کنکور سال ۱۴۰۱ آرزوی موفقیت میکند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا