محمد صادق احمدنیا - خبرنگار یزدفردا: چهارشنبه هشتم تیرماه ، مسیح مهاجری مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی که در مراسم چهلمین سالگرد شهید صدوقی صحبت می کرد با یادآوری موضوع «الی کوهن» جاسوس اسرائیلی که در سیستم دولتی سوریه نفوذ کرده و به رده های بالای مدیریتی رسیده و علی رغم همه مواضع تند ضد اسرائیلی در نهایت به دلیل جاسوی برای این رژیم اعدام گردید گفت : کسانی از طریق داغ صحبت کردن در تلوزیون سعی می کنند کسانی که دلسوز به مملکت بودند بد معرفی کنند و آنها را خائن به مردم معرفی کنند.

مهاجری ادامه داد این افراد به کسانی که مظلوم واقع می شوند می گویند فتنه گر !
وی همچنین با اشاره به موضوع نفوذ کاترین شکدم گفت : ترور هایی هم که اخیرا در کشور ما صورت گرفته محصول همین نفوذ است .
به گزارش یزدفردا مهاجرانی در ادامه صحبت های خود گفت : ما در ایران خودمان ایدی کهن های فراوان داریم ، شکدم ها می آیند و می روند و مردم را نسبت به افراد بدبین می کنند.
الان در همین شهر شما (یزد) کسانی هستند که عده ای نسبت به آنها بدبین هستند در صورتی که انسان های شریفی هستند
مسیح مهاجری در انتهای صحبت های خود گفت با توجه به صحبت های گفته شده و احادیثی که برای شما نقل کردم می خواهم چند شهادت نیز بدهم.
شهادت می دهم :
- در هردو جناح نیروهای سالم و فداکار وجود دارد .
- حصری ها و ممنوع التصویری هایی در این کشور داریم که شهادت می دهم دلسوزترین ها هستند.
- در مورد هاشمی و فتنه ۸۸ شهادت می دهم که به مردم دروغ گفتند ، زیر این آسمان کبود اگر دو تا آدم دلسوز به رهبری پیدا می کردید یکی از آنها هاشمی رفسنجانی بود.

شایان ذکر است در همین مرحله از صحبت های مهاجری جلسه توسط یک‌روحانی و دو جوان دیگر که وی را متهم به تطهیر موسوی و کروبی ، سید محمد خاتمی و هاشمی کردند با تشنج رو برو شد.

مهاجری در آخرین بند شهادت خود نیز گفت : ما همه به سپاه پاسداران علاقه و عشق داریم ، امروز هم می گویم همانطور که حضرت امام در اوایل انقلاب فرمود اگر سپاه نباشد کشور نخواهد بود و ما باید از دو دستگی ها پرهیز کنیم.

گفتنی است در این هنگام جلسه به دلیل تدوام اعتراضات افراد گفته شده و شعار های افرادی در حمایت از خاتمی نیمه تمام پایان یافت. 

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا