44 درصد از اعتبارات به بانک توسعه تعاون (380 میلیارد تومان) 33درصد از اعتبارات به بانک رفاه کارگران (280 میلیارد تومان) و 23 درصد(194 میلیارد ریال) به پست بانک ابلاغ شده است.

 محمدرضا فلاحتی مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان یزد در این رابطه گفت: ۸54 میلیارد ریال اعتبارات تسهیلات مشاغل خانگی استان در سال جاری که با افزایش 2برابری سهمیه نسبت به سال گذشته است، ابلاغ شد.

وی گفت: شاهد آن هستیم که منابع تسهیلات مشاغل خانگی استان یزد نسبت به سال قبل 196 درصد (نزديك به دو برابر) افزایش یافته و این اعتبارات با اولویت متقاضیان پشتیبان مشاغل خانگی توزیع می شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: سهم اعتبارات سال جاری به سه بانک رفاه کارگران، توسعه تعاون و پست بانک ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: 44 درصد از اعتبارات به بانک توسعه تعاون (380 میلیارد تومان) 33درصد از اعتبارات به بانک رفاه کارگران (280 میلیارد تومان) و 23 درصد(194 میلیارد ریال) به پست بانک ابلاغ شده است.

فلاحتی بیان کرد: بانک توسعه تعاون ۱۰۰ درصد و بانک رفاه کارگران 94درصد از سهمیه  سال گذشته را در بخش مشاغل خانگی جذب کرده و این استان تاکنون جزو استان های برتر از نظر درصد جذب اعتبارات است.

وی با اشاره به اینکه یکی از بخش های پرظرفیت برای فعالیت های تولیدی بانوان، حوزه مشاغل خانگی است تاکید کرد: در مبحث تولید و اشتغال، یکی از محورهای اساسی، کار متناسب با بانوان است که توسعه مشاغل خانگی می تواند به توسعه اقتصادی منجر شود.

این مقام مسئول استانی افزود: یکی از برنامه های اصلی در سال قبل و امسال، توسعه مشاغل خانگی است. نظام صدور مجوزها به شدت تسهیل شده است. در گذشته اخذ این مجوزها مدت ها طول می کشید اما اکنون 486 شغل، تبدیل به مشاغل اعلان محور شده و نیاز به مجوز زمان بر ندارند و بلافاصله پس از ثبت نام در سامانه مشاغل خانگی، مجوز متقاضی صادر می شود.

فلاحتی در خاتمه کسب و کار و مشاغل خانگی را یکی از زمینه‌های افزایش مشارکت مردم در اقتصاد دانست و گفت: این نوع کسب و کارها راهکار مناسبی برای توسعه اشتغال های خرد و متوسط به ویژه برای بیکارانی است که دارای مهارت کافی در انجام برخی از کارها هستند، اما به دلیل بازار نامناسب نمی توانند جذب بازار کار شوند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا