در این وانفسای اقتصادی که وظيفه اخلاقی هر کس کمک به بهبود اوضاع کشور است عده ای آب را گل آلود دیده فرصتی برای خالی تر کردن کیسه ملت یافته اند.

این شرکت مشهور، شانه های تخم مرغ تولید خود را نصف، و دور آن را پلاستیکی کشیده و بخاطر این خدمت مهم!! به ملت حدود نصف قیمت تخم مرغ را بر آن افزوده است! قیمت  شانه تخم مرغ معمولی 74 هزار تومان است ونصف آن37هزار تومان می‌شود ولی این شانه نصفه به قیمت53 هزار تومان فروخته می‌شود. یعنی 16000تومان برای بسته بندی واین کار بی فایده راهی برای اجحاف در حق مردم در این شرایط سخت است.
البته این روش سودجویانه و بی فایده منحصر به تخم مرغ نیست بسیاری از کالاهای دیگر را هم شامل می‌شود که دولت باید جلو این نوع سودجویی را بگیرد.
ممکن است بگویند اختیار با مردم است ساده آن را بخرند نه بسته بندی شده را.
ولی واقعیت این است که گاهی کالایی به این نحو عرضه می‌شود و کم کم این روش جای روش عرضه بدون بسته بندی را میگیرد بطوری که کارخانه فقط با همین بسته بندی تولید میکند که به سود بیشتری برسد و مردم چاره ای جز خریدن کالای گران ندارند.
 در این شرایط دشوار اگر عده ای هنر این را ندارند که در سختیها یاور ملت باشند اجباری نیست. ولی حد اقل بار بیشتر بر دوش مردم نگذارند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا