این حق الناس است که مردم مهریز حق بیمه پرداخت کنند ولی خدمات نگیرند.

پیام مردم:
تامین اجتماعی مهریز دندون پزشکشون ک چندماه نمیادونداره هیشکیم جوابگونیس اق هم دارن ازحقوق مابدبختابرج تابرج کم مکنن سربیمه

به گزارش یزدفردا، این حق الناس است که مردم مهریز حق بیمه پرداخت کنند ولی خدمات نگیرند.
این چندین بار است که در چندماه اخیر این مشکل مردم رسانه ای شده است ولی کسی پیگیری نکرده است.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا