به گزارش خبرنگار یزد فردا "طبس" قاسمیان:هادی یعقوبیان عکاس خبری از پایان فعالیت خود در معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان طبس خبر داد.
شایان ذکر است در دولت جدیدآقایان سید ابوالفضل حقانی و کاظم عباسی اول بعنوان جایگزینی روابط عمومی فرمانداری طبس نام برده شده است.احتمال بکارگیری رسمی خانم جلالیان مدیر کنونی مرکز شماره دو کودکان و نوجوانان شهرستان طبس که در آزمون استخدامی اخیردولت نیز شرکت کرده و توانسته است مراحل قبولی را پشت سر بگذرانددر پست روابط عمومی فرمانداری طبس نیز وجود دارد.
خبرنگاران طبس بارها نسبت به تعیین تکلیف روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان طبس به دستگاهای اجرایی اول گلایه داشته اند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا