یزدفردا: در صدمین سال تاسیس هلال احمر بافق ۱۰۰ نفر درخت خرما مثمر این نهاد برای کمک به نیازمندان این شهرستان، وقف شد.

به گزارش یزدفردارییس جمعیت هلال احمر بافق گفت: این درختان خرما در روستای مبارکه این شهرستان با پیگیری خانه هلال از سوی شورای اسلامی و دهیاری این روستا وقف شده و قرار است سود و عواید حاصل از فروش محصولات آن صرف امور نیازمندان و محرومان منطقه شود.

محمدرضا فتاحی افزود: ۸۰۰ نفر داوطلب، ۲۰۰ نفر امدادگر و ۵۰۰ نفر با جمعیت هلال احمر شهرستان بافق همکاری دارند.

۱۸ تا ۲۴ اردیبهشت هفته هلال احمراست که امسال با صدمین سال تاسیس این نهاد مصادف شده و شعارآن یک قرن خدمت بی منت است.


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا