به گزارش یزدفردا: ‏«سازمانِ گزارشگرانِ بدونِ مرز»، 3 مِه، در روزِ جهانیِ آزادیِ مطبوعات، رده‌بندیِ آزادیِ رسانه‌ها در دنیا را منتشر کرد که در این رتبه‌بندی ایران از میانِ 180 کشورِ جهان در جایگاهِ 178 قرار گرفته است.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا