مهندس علی دهقان کارشناس ارشد مهندسی آب در گفتگو با یزد فردا در این خصوص گفت: با اجرای پروژه فاضلاب در مهریز و کاهش تغذیه سفره های زیرزمینی قطعا شاهد خشکی قنوات و چاه های کشاورزی در مهریز خواهیم بود.

وی افزود: این پروژه در برخی شهرهای دیگر استان اجرا شده است که الان شاهد گلایه های شدید مردمی هستیم. از طرفی بوی تعفن در شهر بخاطر متراکم نبودن جمعیت، از طرفی پشه های فاضلاب و بیماری های گوناگون و از طرفی مهمتر خشک شدن چاه های کشاورزی و ....
نیترات از منابع مختلف مانند کود های شیمیایی، آفت کشها، فاضلابهای خانگی و صنعتی وارد سفره های آبهای زیرزمینی میشود.
دهقان با بیان اینکه توجیه غیرمنطقی آبفا یزد در خصوص فاضلاب، آلودگی آب شرب مهریز است و این کاملا غیرمنطقی است گفت: برای کنترل و از بین بردن این آلودگی میتوان از مدل شبکه عصبی مصنوعی برای شبیه سازی غلظت این آلاینده استفاده کرد و برای به دست آوردن میزان برداشت بهینه از سفره آب زیر زمینی و با رعایت استاندارد مقدار نیترات میتوان از مدل بهینه سازی میزان ذرات نیترات استفاده کرد.
وی گفت: با اندازه گیری مقادیر تغذیه سفره زیرزمینی(ورودی آبخوان) و میزان برداشت در طول فصل و اندازه گیری غلظت نیترات و همچنین با داشتن ضخامت لایه اشباع منطقه مورد مطالعه، میزان برداشت در مناطق مختلف را تغییر داد تا مقدار نیترات را کنترل نمود واز افزلیش آن جلوگیری به عمل آورد.
دهقان بیان کرد: به زبان ساده تر به جای تحمیل خسارت و هزینه بر پیکره باغشهر مهریز و کاهش ورودی آبخوان وبر هم زدن تعادل تغذیه و برداشت سفره آب زیرزمینی پهنه مهریز میتوان با افزایش و یا کاهش دبی برداشت آب از چاهها و یا جابجایی چاهها میزان آلودگی آب را کنترل نمود.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا