یزدفردا: فرمانده انتظامی شهرستان خاتم از دستگیری سارقی خبر داد که در پوشش مامور اقدام به سرقت می کرد.

به گزارش یزدفردا: حسین اسمعیلی گفت: با توجه به دریافت خبری مبنی بر سرقت و زورگیری تحت عنوان مامور، کارگروه عملیاتی در این خصوص تشکیل شد.

وی ادامه داد: با تحقیقات پلیسی متهم شناسایی و دستگیر و پس از انتقال به اداره پلیس در بازجویی های به عمل آمده به 9 فقره سرقت تحت عنوان مامور اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان خاتم با بیان اینکه در این خصوص یک مالخر شناسایی و دستگیر شد افزود: متهم به دادسرا معرفی شد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا