به گزارش یزدفردا: طی حکمی از سوی وزیر کشور، محمد دهقان بنادکی به سمت فرماندار شهرستان مهریز منصوب شد.

دکتر احمد وحیدی طی حکمی، محمد دهقان بنادکی را به سمت فرماندار شهرستان مهریز منصوب کرد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا