به گزارش یزدفردا: طی حکمی از سوی وزیر کشور، علی اکبریان به سمت فرماندار شهرستان خاتم منصوب شد.

دکتر احمد وحیدی طی حکمی، علی اکبریان را به سمت فرماندار شهرستان خاتم منصوب کرد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا