یزدفردا: اولین نوزاد گوزن زرد ایرانی در سایت تکثیر و پرورش جنگل باغ شادی شهرستان خاتم در سال جاری مشاهده شد.

به گزارش یزدفردا: محیط بانان منطقه حفاظت شده جنگل باغ شادی در حین پایش سایت، موفق به مشاهده یک رأس گوساله گوزن که تازه به دنیا آمده بود، شدند.

سایت تکثیر و پرورش باغ شادی با وسعت ۲۰۰ هکتار در جنوبی‌ترین نقطه استان و در قلب منطقه جنگلی باغ شادی شهرستان خاتم واقع شده است.

گوزن زرد ایرانی، یک گونه منقرض شده در طبیعت به شمار می‌رود و تنها در سایت‌های محصور شده و تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست وجود دارد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا