به گزارش یزدفردا: امروز وزش باد همراه با گردوخاک برخی از مناطق استان یزد را در برگرفت.

سامانه پایش کیفی هوا با ثبت عدد 500 هوای اردکان را در وضعیت خطرناک گزارش کرد.

این سامانه هم با ثبت عدد 118 هوای این شهرستان را ناسالم گزارش کرد.

مسئولان مرکز پایش حفاظت محیط زیست استان یزد توصیه کردند که گروه های حساس، بیماران قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان حتی المقدور از تردد در شهر خودداری کنند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا