به گزارش یزدفردا: طی حکمی از سوی استاندار یزد، محمدجعفر حسینی بغداد آبادی به سمت بخشدار مرکزی بافق منصوب شد.

دکتر مهران فاطمی طی حکمی، محمدجعفر حسینی بغداد آبادی را به سمت بخشدار مرکزی بافق منصوب کرد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا