به گزارش یزدفردا: طی حکمی از سوی استاندار یزد، محمدهادی زارع زاده به سمت سرپرستی فرمانداری شهرستان ابرکوه منصوب شد.

دکتر مهران فاطمی طی حکمی، محمدهادی زارع زاده را به سمت سرپرست فرمانداری شهرستان ابرکوه منصوب کرد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا