به گزارش یزدفردا: امور آب و فاضلاب شهرستان تفت: با توجه به تعمیرات شبکه و تعویض شیر حوضچه فشار شکن در خیابان امام خمینی کوی آزادی، به اطلاع می رساند از ساعت 23 چهارشنبه 1400/12/11 تا ساعت 5 بامداد مشترکین کوی آزادی، کوی شهید بهشتی، محله های شهید رجایی، راحت آباد، باغ مورتین، تل مختار، گرمسیر، بازار، برالسویه و سرده با افت فشار یا قطع آب مواجه خواهند شد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا