به گزارش یزدفردا: طی حکمی از سوی استاندار یزد، محمد کاظم خانی به سمت معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری تفت منصوب شد.

دکتر مهران فاطمی طی حکمی، محمد کاظم خانی را به سمت معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری تفت منصوب کرد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا