جانشین انتظامی شهرستان خاتم از کشف محموله 2 میلیارد ریالی قاچاق خبر داد.

به گزارش یزدفردا: سرهنگ علیرضا صادقی بيان كرد: ماموران انتظامي اين شهرستان در حين کنترل خودروهاي عبوري به دو دستگاه نیسان مشکوک و خودروها را براي بررسي بيشتر متوقف کردند.

جانشین انتظامي شهرستان خاتم با بيان اينكه در بازرسي از اين خودروها، 2 دستگاه یخچال و 4 دستگاه بخار شوی خارجی قاچاق كشف شد، افزود: در اين خصوص 2 متهم دستگير شد.

صادقی با اشاره به اينكه متهمان براي سير مراحل قانوني تحويل مراجع قضائي شدند، عنوان داشت: برابر نظر كارشناسان ارزش محموله قاچاق کشف شده، 2میلیارد ريال برآورد شده است.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا