سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد با حضور در فرمانداری شهرستان تفت با سرپرست فرمانداری دیدار و پیرامون مسائل و مشکلات دو مرکز آموزش فنی و حرفه ای تفت و نیر و برنامه های توسعه ای این اداره کل در شهرستان تفت بحث و تبادل نظر کرد.

"مجید حق جو"سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد با حضور در فرمانداری شهرستان تفت با "محمد دهشیری"سرپرست فرمانداری دیدار و پیرامون مسائل و مشکلات دو مرکز آموزش فنی و حرفه ای تفت و نیر و برنامه های توسعه ای این اداره کل در شهرستان تفت بحث و تبادل نظر کرد.

مجید حق جو در این دیدار به فعالیت دو مرکز آموزش فنی و حرفه ای در شهرستان تفت اشاره و افزود: در حال حاضر دو مرکز در شهر تفت و شهر نیر در حوزه آموزش های فنی و حرفه ای به مخاطبان در حال فعالیت است.

سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد بیان داشت: برنامه ریزی برای توسعه آموزش های فنی و حرفه ای در تمامی مناطق استان در حال انجام است اما با توجه به پراکندگی جمعیتی شهرستان تفت کار آموزش مهارت های مختلف در نقاط روستایی شهرستان همکاری بخشداران و دهیاران را می طلبد.

حق جو افزود: در حال برنامه ریزی برای راه اندازی دپارتمان تخصصی شهر هوشمند در تفت و دپارتمان تخصصی گردشگری در شهر نیر در سال آینده هستیم.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: امیدواریم با همکاری مجموعه مدیریت شهرستان شاهد توسعه مهارت آموزش در کلیه نقاط شهری و روستایی اشن شهرستان باشیم چون یکی از مسیرهای رفع مشکل اشتغال در شهرستان آموختن مهارت های مختلف به جامعه هدف است.

محمد دهشیری سرپرست فرمانداری تفت نیز در این نشست با استقبال از برگزاری کارگروه مهارت ذیل شورای اشتغال شهرستان بیان داشت: باید با برنامه ریزی مناسب از موازی کاری ها در دستگاه های مختلف در راستای آموزش مهارت و رفع مشکل اشتغال جلوگیری شود.

سرپرست فرمانداری تفت افزود:مهارت آموزی به جامعه هدف در شهرستان مورد غفلت واقع شده و با توجه به امکانات مهارتی مناسب در شهرستان باید در این زمینه کار بیشتری صورت گیرد.

دهشیری تصریح نمود: با توجه به پراکندگی جمعیتی در شهرستان در حوزه آموزش مهارت های مختلف در مناطق مختلف شهرستان نیازمند طراحی یک شیوه ویژه آموزشی هستیم و در این راستا مجموعه مدیریتی شهرستان آماده هر گونه همکاری است.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا