به گزارش یزدفرداپذیرش دانشجو بدون آزمون.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا