شهردار شهر میراث جهانی یزد با صدور حکمی مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری را مامور راه اندازی موزه بلدیه یزد کرد.

به گزارش یزدفردا: ابوالقاسم محی الدینی با توجه به ضرورت حفظ و نگهداری از اقلام، ادوات و اسناد ارزشمند موجود در شهرداری یزد، با صدور حکمی حامد سلطانی مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد را مامور راه اندازی موزه بلدیه یزد کرد.

متن ابلاغ شهردار یزد خطاب به مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد بدین شرح است:

امروزه موزه‌های تخصصی حوزه مدیریت شهری به عنوان شناسنامه شهرها قلمداد می‌شوند که در شناساندن سیر تاریخی تحولات شهری، حفظ و نگهداری از اقلام، ادوات و اسناد ارزشمند شهر و در نهایت ایجاد و تقویت حس تعلق شهروندان به هویت ارزشمند شهر نقش بسزایی ایفا می‌کنند.

با توجه به وجود اقلام و اسناد قدیمی به دست آمده از پروژه‌های عمرانی و خدماتی مناطق و سازمان‌های شهرداری و همچنین برجای ماندن گنجینه‌های معماری و آثار متنوع فرهنگی و اجتماعی در دوره‌های مختلف مدیریت شهری، تأسیس موزه "بلدیه" اهمیت بسزایی دارد.

لذا بدینوسیله به جناب‌عالی ابلاغ می‌شود با رعایت اصول تخصصی و استانداردهای ایجاد موزه نسبت به تاسیس و بهره‌برداری از موزه بلدیه با نظر مستقیم اینجانب اقدامات لازم معمول دارید، ضمناً مجموعه‌های شهرداری اعم از معاونت‌ها، مناطق و سازمان‌ها مؤظف به نهایت همکاری با مدیریت مذکور در فراهم آوردن و در اختیار گذاشتن اشیاء، اقلام و اسناد مورد نیاز این موزه هستند.

راه اندازی این موزه علاوه بر حفاظت و نگهداری هرچه بیشتر از اقلام، ادوات و اسناد ارزشمند موجود در شهرداری، زمینه معرفی آن به شهروندان و علاقه مندان این حوزه را فراهم می کند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا