یزدفردا: مسابقات ورزشی و برنامه های فرهنگی، ویژه معلولین عزیز.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا