بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری خرانق در پنجمين جلسه علنی شورای اسلامی شهر خرانق از طرف شهردار خرانق تقدیم ریاست این شورای شد.

شهردار خرانق سه هدف کلان شامل، ارتقای جایگاه شهر با توجه به حوزه گردشگری و فرهنگ و افزایش بهره‌وری شهري در تدوین بودجه مورد توجه قرار گرفته است.

عبدالرسول يزدي اولين بودجه شهرداري تازه تأسيس خرانق در سال ١٤٠١  بااولويت كارهاي عمراني با رویکرد ارتقای کیفیت فضای شهری و افزایش تعاملات اجتماعی افزایش برنامه‌ها و فضاهای فرهنگی، اجتماعی و ورزشی با رویکرد افزایش سرزندگی و نشاط اجتماعی، تقویت الگوی پیاده محوری در هسته تاریخی شهر، توسعه‌ی زیرساخت‌های گردشگری و افزایش سرانه تفرجگاهی مي باشددرادامه سخنان شهردار خرانق افزود راهبردهای اساسی بودجه ١٤٠١ را بهره‌گیری از ظرفیت های حاصل از جلب مشارکت حداکثری شهروندان در اداره امور شهر و تامین هزینه‌ها به منظور افزایش حس تعلق شهروندان به شهر، تعامل و همکاری با سرمایه‌گذارهای داخلی  در اجرای پروژه‌های شهری به ویژه حوزه گردشگری و معرفی ظرفیت‌های اقتصادی شهر تاريخي خرانق با ارتقای سطح کیفی خدمات، توجه به اقتصاد دانش‌بنیان و افزایش و تقویت سهم درآمدهای مستمر و پایدار از کل درآمدهای شهرداری و کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای ناپایدار بیان کرد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا