سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد: طرح ساماندهی بازار هنوز تکمیل نشده و سال آینده به مرحله نهایی خواهد رسید.

به گزارش یزدفرداحجت الاسلام حیدری گفت: در خصوص طرح ساماندهی بازار، با توجه به اینکه قبلاً از سوی شهرداری موضوع به مشاوران شمسه ارجاع و تاکنون تکمیل نشده، لازم است مجدداً شهرداری برای انجام کار از سوی مشاور مربوطه اقدامات ضروری را بعمل آورد.

وی همچنین درباره نحوه مدیریت ترافیک و پارک خودرو‌ها اظهار داشت: مقرر شد شهرداری اقدامات صورت گرفته را به شورا گزارش نماید و در صورت نیاز برای انجام آن کار، موارد و پیشنهاد‌های خود را در قالب لایحه‌ای برای بررسی و هر گونه تصمیم‌گیری به شورا ارسال نماید.

حیدری خاطرنشان ساخت: برای احداث کانال مشترک تأسیسات بازار نیز مقرر شد شهرداری اقدامات انجام شده را به شورا گزارش کند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد ادامه داد: با توجه به قرارداد منعقد شده قبلی بین شهرداری و دانشگاه یزد و طرح اجرایی تهیه شده از سوی آن دانشگاه، پیگیری اقدامات لازم از سوی شهرداری به صورت جدی، به منظور رفع مشکلات آن محل مورد تاکید قرار گرفت.

وی با اشاره به اهمیت بافت تاریخی و حضور گردشگران داخلی و خارجی در این بافت گفت: شهرداری این منطقه به منظور جانمایی محل مناسب برای احداث سرویس بهداشتی طبق پیشنهاد هیأت امنای بازار و همچنین با توجه به ضرورت و اهمیت ساخت سرویس بهداشتی در بافت تاریخی و معابر اصلی آن، پیش بینی اعتبارات لازم در بودجه سال ۱۴۰۱ برای احداث حداقل ۱۰ سرویس بهداشتی را در دستور کار قرار دهد.


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا