شهردار بافق گفت: درجه شهرداری بافق از هفت به هشت ارتقا یافت.

به گزارش یزدفرداعلی نوروز زاده گفت: ارتقای درجه شهرداری که از سال ۱۳۹۹ در دستور کار شهرداری قرار گرفته بود، با پیگیری‌های مستمر، تحقق یافت و ابلاغ آن از سوی وزارت کشور انجام شد.

وی افزود: ارتقای درجه شهرداری‌ها، بر مبنای سه شاخص درآمد مستمر و خالص شهرداری، جمعیت شهر و موقعیت شهر از لحاظ تقسیمات کشوری، صورت می‌گیرد.

نوروز زاده خاطرنشان ساخت: ارتقای درجه شهرداری نشان از رشد آن است و باعث توسعه و آبادانی بیشتر شهر می‌شود.

شهردار بافق تصریح کرد: رشد میزان اعتبارات اختصاص یافته از محل ارزش افزوده، کمک به شرایط مالی، عمرانی و تجهیزاتی، چارت سازمانی و نیروی انسانی شهرداری و خدمات رسانی بهتر به شهروندان از دیگر مزایای ارتقای درجه شهرداری است.


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا