فرمانده انتظامي بافق از صحت عمل مأمور وظيفه شناس بافقي در برگرداندن اموال مکشوفه شامل مدارک خودرو و دو فقره چک در مجموع به مبلغ يک ميليارد و 300 ميليون ريال به صاحبش خبر داد.

به گزارش یزدفردا: سرهنگ "شهرام طولابي نژاد" فرمانده انتظامي بافق گفت: روز گذشته مأمور وظيفه شناس بافقي "منصور فتاحي فر" در يکي از خيابان هاي بافق که در حال تردد بوده، يک عدد کيف دستي شامل مدارک خودرو، بيمه نامه و گواهينامه، کارت سوخت، کارت خودرو متعلق به شخصي بهويت معلوم و 2فقره چک درمجموع به مبلغ يک ميليارد و 300 ميليون ريال  را پيدا مي کند.

اين مقام انتظامي ادامه داد: با پيگيري هاي لازم، صاحب اموال شناسايي واز طريق بازرسی شهرستان، اموال به او بازگردانده مي شود و صاحب اموال نيز ضمن قدرداني از اقدامات پليس از اين مأمور وظيفه شناس نيز قدرداني کرد.

فرمانده انتظامي بافق تصريح کرد: همواره نيروي انتظامي خود را موظف و مقيد به نگهداري و صيانت از اموال مردم مي داند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا