یزدفردابرف زمستانی روستاهای، بوی آباد،‌ سنجدک زارکوئیه، شهرستان بهاباد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا