به گزارش یزدفردا: طی حکمی از سوی استاندار یزد، حسین سبزواری به سمت سرپرستی فرمانداری شهرستان اردکان منصوب شد.

دکتر مهران فاطمی طی حکمی، حسین سبزواری را به سمت سرپرست فرمانداری شهرستان اردکان منصوب کرد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا