نخستین نشست استارتاپی شتاب‌دهنده پارسان الکترونیک، با حضور مسئولین پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.

به گزارش یزدفردا: این نشست که دکتر لطفی، رئیس پارک علم و فناوری یزد و شهرام شکوهی، معاون فناوری و نوآوری پارک در آن حضور داشتند، با هدف آشنایی تیم ایده‌ها با اصول اولیه کسب و کار، اکوسیستم نوآوری و فناوری استان یزد، روش‌های تاًمین مالی و تجارب استارتاپ‌های موفق برنامه‌ریزی شده بود.

نایبی، مدیر مراکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد در این نشست، ضمن معرفی اکوسیستم فناوری و نوآوری استان، عناصر این اکوسیستم در پارک علم و فناوری یزد را عنوان نمود و گفت: مرکز نوآوری، فضای کار اشتراکی، شتاب دهنده ها، بخش های مختلف پارک علم و فناوری یزد هستند که شما می توانید از خدمات هر یک از این مراکز به فراخور نیاز خود استفاده نمایید.

باران دوست، دکترای کارآفرینی و مشاوره کسب و کار، نیز با اشاره به دلایل موفقیت ها و شکست های استارتاپ ها، مواردی در زمینه نیازهای آموزشی استارتاپ ها، ایده های خوب و راه های موفقیت در کارآفرینی را مطرح نمود.

در ادامه حمید رفیعی، دکترای اقتصاد مالی و مدیر سرمایه‌گذاری صندوق پژوهش و فناوری استان یزد، ضمن ارائه توضیحاتی در زمینه سابقه و خدمات صندوق پژوهش و انواع تسهیلات ارائه شده توسط این مجموعه، سرمایه گذاری خطر پذیر را یکی از مهم ترین مدلهای سرمایه گذاری صندوق دانست و گفت: استارتاپ ها بعد از عبور از دره مرگ یا همان مرحله نوپایی، می توانند از این خدمت استفاده کنند.

در پایان نیز شهبازی، هم‌بنیانگذار بلوط گیمز به عنوان یکی از فعالین تاثیرگذار و قدیمی حوزه بازی سازی در استان یزد، تجارب و جریان موفقیت ها و شکست های زیرمجموعه خود را در اختیار هفت تیم ایده شرکت کننده در این نشست قرار داد.


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا