رئیس تعزیرات حکومتی میبد: گرانفروشی، عدم درج قیمت و عدم ارائه فاکتور از تخلفات عمده اصناف میبد است.

به گزارش یزدفردامحمد نوروزی گفت: گشت‌های نظارت به صورت محسوس و نامحسوس بر فعالیت اصناف به دقت اشراف دارند.

وی افزود: از ۲۰ آذرماه تاکنون گشت‌های نظارت به طور ویژه و مستمر در سطح شهر حضور داشته و فعالیت‌های صنف‌ها را رصد می‌کند.

رئیس تعزیرات حکومتی میبد تصریح کرد: امروز هم که در سطح شهر حضور داشتیم به علت تخلفاتی که مشاهده شد برای ۳ واحد صنفی پرونده تشکیل داده شد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی میبد گرانفروشی، عدم درج قیمت و عدم ارائه فاکتور را از تخلفات عمده این واحد‌های صنفی برشمرد و گفت: برای این واحد‌ها تشکیل پرونده صورت می‌گیرد تا سیر قانونی و مراحل رسیدگی انجام گیرد.

نوروزی افزود: شهروندان درصورت مشاهده هرگونه تخلف در واحد‌های صنفی با سامانه ۱۲۴ و یا ۱۳۵ تماس بگیرند.


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا