حسین جلالی سردبیر یزدفردا در پست اینستا گرامش نوشت: دوباره عده ای که نظم استان برایشان اهمیت ندارد به دنبال ایجاد حاشیه جدید در شهرستان بافق هستند تا بتوانند در فضایی دیگر ماهی گیری کنند.

متاسفانه همه به خاطر دارند با بی درایتی زمانی مدیرعاملی در سنگ آهن بافق منصوب نمودند که با مخالفت شدید مردم همیشه در صحنه بافق روبرو شد و ماهها این شهر را به آشوب کشاند.

خبرها حکایت از آن دارد که مدیر عامل صندوق بازنشتگان در پی انتصاب شخص جدید برای مدیر عاملی سنگ آهن بافق بوده و از قرار معلوم فردا قرار بوده معارفه شود و شنیده ها حکایت از آن دارد هیچگونه هماهنگی با استاندار استان نشده بوده علی رغم تاکید استاندار که اگر این اتفاق بیافتد استان اجازه فعالیت به او نخواهد داد و پس از پخش شایعه معارفه در فردا که دکتر فاطمی استاندار یزد با هماهنگی انجام شده از آن جلوگیری کردند و بر اساس آخرین توافق صورت گرفته و بر اساس سابقه موضوع و حساسیت ویژه این انتصاب قرار بر این شده است موضوع تغییر مدیر عامل بدون هماهنگی استان انجام نشود و با نظر مسئولین استان و شهرستان فردی انتخاب و بدون جو سازی و تاثیر در جو شهرستان تغییر و تحول صورت پذیرد.

از قرار معلوم شورای تامین شهرستان بافق امشب جلسه اضطراری برگزار و وضعیت شهرستان بررسی و تصمیمات لازم جهت جلوگیری از هرگونه هرج و مرج اتخاذ شده است.

البته مردم همیشه در صحنه بافق هرگز اجازه ایجاد اینگونه فتنه ها را نداده و نمی دهند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا