به گزارش یزدفردا: طی حکمی از سوی استاندار یزد، روح ا... ردایی به سمت سرپرستی فرمانداری شهرستان اشکذر منصوب شد.

دکتر مهران فاطمی طی حکمی، روح ا... ردایی را به سمت سرپرست فرمانداری شهرستان اشکذر منصوب کرد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا