فرمانده نیروی انتظامی بافق: مأموران کلانتری۱۱ شهدای بافق طرح جمع آوری کودکان کار را در این شهرستان اجرا کردند.

به گزارش یزدفرداشهرام طولابی نژاد، گفت: مأموران کلانتری ۱۱ شهدای بافق در راستای ارتقای امنیت اجتماعی، طرح جمع آوری کودکان کار  را در شهر اجرا کردند.

وی افزود: در اجرای این طرح که به مدت یک روز انجام شد، با هماهنگی شهرداری و دادستان تعداد ۱۰ نفر از کودکان کار در شهر جمع آوری و به شهرداری تحویل داده شدند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا