دادستان عمومی و انقلاب اشکذر گفت: دستگاه قضا به شدت با تغییر کاربری اراضی کشاورزی برخورد قانونی و قضایی می کند.

به گزارش یزدفردا: محمدجواد زارع بیدکی، صبح چهارشنبه در جلسه با نمایندگان حقوقی اداره کل جهاد کشاورزی استان یزد بر هم افزایی دستگاه‌های متولی زمین و لزوم تقویت گشت‌های حفاظت از اراضی، تأکید کرد و نسبت به اقدام به هرگونه تغییرکاربری غیرقانونی اراضی کشاورزی هشدار داد.

وی با اشاره به اهمیت گسترده فعالیت‌های این اداره، بیان داشت: جهاد کشاورزی نقش ناظر در زمینه حفاظت از اراضی را دارد و در این راستا تعامل و هم افزایی بیشتری نسبت به گذشته بین دستگاه قضا و امور اراضی درخصوص حفاظت از اراضی و برخورد قاطع با متخلفان و قانون شکنان مورد تاکید است.

دادستان اشکذر با تاکید بر اجرای صحیح قانون اظهار داشت: تغییر کاربری اراضی کشاورزی، موضوع مهمی است و باید با برخورد قاطعانه، از اقدامات غیرقانونی فرصت طلبان جلوگیری شود.

وی، حفظ عرصه‌های طبیعی و اراضی کشاورزی به عنوان سرمایه‌های نظام و تحویل آن به نسل‌های آینده را مهم و ضروری برشمرد و افزود: دستگاه قضایی در خصوص حقوق عامه و اموال عمومی اهتمام ویژه دارد و در این مسیر از هیچ اقدامی فروگذار نیست.

زارع بیدکی با تأکید بر لزوم مقابله با دست اندازی سودجویان به اراضی کشاورزی، خواستار هم افزایی و تشریک مساعی در جهت تقویت توان گشت زنی شد و تصریح کرد: حفاظت از باغات و اراضی کشاورزی شهرستان و نیز به دلیل اهمیت حفظ منابع آب در امنیت کشور اجرای طرح های آبیاری تحت فشار بسیار حایز اهمیت است.

در این دیدار رئیس اداره حقوقی مدیریت اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان و نماینده حقوقی جهاد کشاورزی اشکذر حضور داشتند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا