رئیس کمیته امداد شهرستان اشکذر گفت: این نهاد از ابتدای سال جاری تاکنون 55 طرح مشاغل خانگی در قالب طرح های راهبری شغلی برای 55 نفر از مددجویان تحت حمایت ایجاد کرده است.

به گزارش یزدفردا: رئیس کمیته امداد شهرستان اشکذر گفت: این نهاد از ابتدای سال جاری تاکنون 55 طرح مشاغل خانگی در قالب طرح های راهبری شغلی برای 55 نفر از مددجویان تحت حمایت ایجاد کرده است.

محمدعلی کریمی زارچی، رئیس کمیته امداد شهرستان اشکذر بابیان اهمیت ایجاد اشتغال پایدار برای جامعه هدف تحت حمایت، گفت: این نهاد از ابتدای سال جاری تاکنون 55 طرح مشاغل خانگی در قالب طرح های راهبری شغلی برای 55 نفر از مددجویان تحت حمایت ایجاد کرده است.

وی افزود: در قالب این طرح 1375 قطعه مرغ تخم گذار به همراه 2750 کیلوگرم دانه مرغی خریداری و در اختیار مددجویان تحت حمایت در روستا های منطقه خضرآباد و مرکزی قرار داده شده است، هرخانوار25 قطعه مرغ تخم گذار و 50 کیلو دانه مرغی دریافت کردند.

رئیس کمیته امداد شهرستان اشکذر تصریح کرد: هدف اجرای این طرح، اشتغال مددجویان سالمند وکمک به سلامت روحی و روانی آنان است.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا