محمد سلگی مدیرکل تأمین، نگهداری و پشتیبانی شرکت ملی پست در جریان بازدید از ساختمان نیمه تمام پست شهرستان اشکذر در ارتباط با توصیه مؤکد هادی هادی‌نسب فرماندار شهرستان اشکذر مبنی بر تسریع در تعیین تکلیف پروژه نیمه تمام اداره پست، اظهار کرد: تکمیل ساختمان پست اشکذر در اعتبارات سال 1400 پیش‌بینی شده است و منتظر ابلاغ اعتبارات 1400 به شرکت ملی پست هستیم!

به گزارش یزدفرداهادی هادی‌نسب فرماندار شهرستان اشکذر با همراهی مدیرکل تأمین، نگهداری و پشتیبانی شرکت ملی پست و جمعی دیگر مسئولان استانی و شهرستانی از ساختمان نیمه تمام اداره پست شهرستان اشکذر بازدید کرد.

هادی نسب فرماندار شهرستان اشکذر در جریان این بازدید با بیان اینکه تکمیل ساختمان پست شهرستان یکی از مطالبات به حق و مکرر مردم است، خاطرنشان کرد: از کانال‌ها و مسیرهای مختلف پیگیری و قول‌های متعدد داده شده اما نتیجه ای حاصل نشده است.

هادی‌نسب افزود: اداره پست شهرستان اشکذر چندسالی است خانه به دوش است و این درخور شأن مردم این شهرستان نیست و انتظار می‌رود متولیان امر در اسرع وقت به هر طریق ممکن این پروژه نیمه تمام را تعیین تکلیف کنند.

محمد سلگی مدیرکل تأمین، نگهداری و پشتیبانی شرکت ملی پست نیز در جریان این بازدید در ارتباط با توصیه مؤکد فرماندار اشکذر مبنی بر تعیین تکلیف پروژه نیمه تمام اداره پست، اظهار کرد: تکمیل ساختمان پست اشکذر در اعتبارات  سال 1400 پیش‌بینی شده است و منتظر ابلاغ اعتبارات 1400 به شرکت ملی پست هستیم.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا