مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یزد از ضبط ماینرهای کشف شده قاچاق در اردکان خبر داد و گفت: متهم به پرداخت جریمه بیش از ۲ میلیارد و ۲۷۶ میلیون ریالی محکوم شد.

به گزارش یزدفردا: علی اکبر مختاری اظهار داشت: به دنبال گزارش پلیس آگاهی انتظامی شهرستان اردکان مبنی بر مباشرت در حمل و نگهداری ۸۹ دستگاه ماینر در شهرستان اردکان کشف و برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ارجاع شد.

وی افزود: پس از تشکیل پرونده، شعبه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان با احضار متهم و اخذ آخرین دفاعیات، به دلیل ناتوانی متهم از ارائه مدارک گمرکی، پس از رسیدگی، اتهام قاچاق وی را محرز و مسلم دانست.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اضافه کرد: متهم این پرونده علاوه بر ضبط ماینرهای مکشوفه قاچاق، به پرداخت مبلغ ۲ میلیارد و ۲۷۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

مختاری عنوان کرد: پرونده مذکور پس از سیر مراحل قانونی و قطعیت آن به واحد اجرای احکام ارسال و توسط مأموران واحد مذکور پرونده اجرا و جریمه نقدی صادره وصول و کالای وی ضبط شد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا