«محمدرضا فلاحتی» در حکمی از سوی «حجت عبدالملکی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان سرپرست جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد منصوب شد.

به گزارش یزدفردا: «محمدرضا فلاحتی» در حکمی از سوی «حجت عبدالملکی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان سرپرست جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد منصوب شد.

در حکمی از سوی «حجت عبدالملکی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص صادر شده خطاب به فلاحتی، آمده است:

نظر به بررسی های صورت گرفته، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد» منصوب می شوید.

انتظار می رود در مدیریت آن اداره کل و هماهنگی واحدهای زیرمجموعه کوشا باشید. از خداوند متعال توفیق جنابعالی را مسئلت می نمایم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از زحمات و تلاش های عماد تشکری سرپرست سابق این اداره قدردانی کرد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا