محسن اختياري

مسئله بغرنج مسكن در جامعه ما از زيربنايي ترين مشكلاتي است كه اقشار مختلف جامعه بويژه جوانان وآنان كه در آستانه ازدواج قرار دارند با آن دست به گريبانند و چه بسا اگر اين مشكل اساسي حل شود بسياري معضلات ديگر همچون ناتواني جوانان در امر ازدواج و تشكيل خانواده نيز حل شده و بار رواني سنگيني از دوش گروههاي مختلف جامعه بويژه اقشار آسيب پذير برداشته خواهد شد . از اينرو يكي از موضوعات اصلي كه دولت هاي مختلف بويژه در تبليغات خود بر روي آن مانور زيادي داده و خود را داراي برنامه ذكر مي كنند حل مشكل و به نوعي معضل مسكن است كه اگر چه در برخي دوره ها همچون دوره آقاي احمدي نژاد كه عليرغم تمامي ايرادها و انتقادات غيرقابل دفاع در آن دوره توفيقاتي در آن داشتند ، اما در تمامي سالهاي پس از انقلاب همچنان به عنوان يك معضل اساسي باقي مانده و خودنمايي مي كند .

اما به دنبال طرح نسبتا مردمي محور مسكن مهر كه عليرغم تمامي كاستي ها و انتقادات وارده خانواده هاي زيادي را بخصوص از اقشار ضعيف و آسيب پذير خانه دار كرد اكنون طرح جديدي كه دولت روي كار آمده بر روي آن مانور داده و تبليغات گسترده اي را به راه انداخته است طرح جهش مسكن است كه اگر چه در ابتدا افراد زيادي را اميدوار نموده و به سمت خود جذب مي كند اما يك مشكل اساسي و بزرگ همچون مانعي بر سر راه وجود دارد كه عملا كمتر كسي از گروههاي ضعيف جامعه قادرند از پس آن برآيند و آنهم اقساط بالاي وامهاي درنظر گرفته شده براي اين طرح است كه بنا به گفته خود دست اندركاران از اقساط ماهيانه سه و نيم تا پنج ميليون تومان و شايد هم بيشتر باشد كه معلوم نيست يك كارگر  و حتي كارمند با حقوق سه چهار ميليوني  چگونه بايد از پس آن برآيد ، و عملا يعني هيچ ؟!

از طرفي سود در نظر گرفته شده براي اين وام هم هيجده درصد است كه در واقعيت با فشار بر گروههاي پايين جامعه عملا و در واقعيت منافع دولت و بانك مركزي را دنبال و تامين مي كند ؟! حال آنكه دولت محترم و به ظاهر مردمي در تبليغات خود مدام سنگ اقشار ضعيف را به سينه مي زند .

اگر دولت واقعا به فكرگروههاي ضعيف و خانه دار شدن ملت بود هيجده درصد سود و اقساط پنج شش ميليوني در نظر نمي گرفت ، بلكه لااقل همچون مسكن مهر با سود چهار درصد و اقساط يكي دوميليوني قدمي عملي و واقعي در جهت حل معضل مسكن بخصوص براي اقشار ضعيف و متوسط جامعه بر مي داشت .

 

 به اميد فرداهايي بهتر براي ايران سرافرارز

                                                                                                                    محسن اختياري

  • نویسنده : محسن اختياري
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا