بنزین در شهرستان خاتم بدون هیچ مشکل و با دو نرخ عرضه می‌شود.

به گزارش یزدفردا: مشکل سوخت در شهرستان خاتم به صورت کامل حل شده و هم اکنون بنزین در جایگاه‌های سوخت به صورت آزاد و سهمیه‌ای عرضه می‌شود.

اختلال در سامانه هوشمند سوخت، یکی از جایگاه‌های سوخت خاتم را تحت تاثیر قرار داد که هم اکنون این مشکل حل شده و خودرو‌ها بدون هیچ مشکلی در حال دریافت سوخت هستند.

این در حالی است که یکی دیگر از جایگاه‌های سوخت از صبح بدون برخورد با مشکل، بنزین را عرضه می‌کرده است.

مشکل گازوئیل نیز تا دقایقی دیگر حل می‌شود تا مشکل سوخت در این شهرستان به صورت کامل پایان یابد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا