علی صالحی جوان خوشنام روابط عمومی به عنوان مدیرکل روابط عمومی استانداری یزد ابقاء شد.او که سابقه حضور بیش از پانزده سال در روابط عمومی استانداری ومدیرکلی حدود چهارساله روابط عمومی را یدک می کشد با تصمیم دکتر فاطمی استاندار یزد در همین سمت ابقاء شد.

به گزارش خبرنگار یزدفردا: استاندار یزد دکتر فاطمی در جمع پرسنل روابط عمومی استانداری ایشان را انسانی کار بلد و قابل اعتماد دانسته وابقاء ایشان در پست مدیر کلی روابط عمومی استانداری یزد را قطعی دانسته و همچنین خواسته با قوت و قدرت تمام به وظایف خود در زمینه اطلاع رسانی و ارتباط با مردم ادامه بدهد. عتماد دکتر فاطمی استاندار جوان یزد به تیم جوان و پرتلاش روابط عمومی استانداری را می توان به درایت استاندار جوان در اعتماد به تیم جوان و پرتلاش روابط عمومی استانداری هم تعبیر کرد.

 یزدفردا ضمن ابراز خرسندی از تصمیم دکتر فاطمی استاندار جوان و ششدانگ استان به واسطه اعتماد مجدد به جناب صالحی که نشان از درایت استاندار در انتصاب های خود می دهد ،وتبریک به جناب علی صالحی و پرسنل پرتلاش روابط عمومی به واسطه اعتماد مجدد استاندار جدید یزد به آنها ، این اعتماد را نتیجه تلاش و تجربه آنها در فعالیت های روابط عمومی دانسته و امیدوار است همچو گذشته شاهد موفقیت های ایشان در تمام زمینه های زندگی باشیم.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا