به گزارش یزدفردا: در اولین جلسه شورای اسلامی شهرستان یزد با حضور فرماندار؛ محسن ابوترابی به عنوان رئیس شورای شهرستان و عزیزاله سیفی به عنوان نماینده در شورای استان یزد انتخاب شدند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا