( محمدعلی وزیری)

از سوی روابط عمومی سازمان نوسازی مدارس یزد خبر رسید هیات بلند پایه ای متشکل از مدیرکل آموزش وپرورش و سازمان نوسازی مدارس به ریاست استاندار ورئیس شورای آموزش وپرورش به تهران سفرکردند تصور همگی این بود باتوجه اینکه دوسوم مدارس دولتی یزد فرسوده بوده در مناطقی مانند محله های اسکان،جاده فرودگاه اصلا مدرسه ای نداریم ویا در حسن آبادومنطقه حوالی ورزشگاه شهید نصیری،شهرک رزمندگان شهرک شهید احمدی روشن ونجف اباد با معضل روبرو هستیم این هیات برای جذب بودجه واخذ سهم دولت درپروژه های مدرسه سازی مجمع خیرین که بدهی سنگین وبه تعویق افتاده بسیار دارد به تهران سفر کرده اند تادر استانه سال تحصیلی جدید باتوجه به کمبود فضا وپروژه های نیمه تمام گرهی ازگره های آموزش وپرورش باز کنند
همچنین‌تصور نمودیم شاید پیش بینی کرده باشند امسال با توجه به تنش آبی در استانهای جنوبی و جنوب شرقی ولحاظ حملات‌طالبان درافغانستان،
یزد که طی سالیان گذشته مقصد بخشی ازاین مهاجران بوده امسال نیز دچار مشکل مضاعفی خواهد بود
لذا با جذب بودجه، وتسریع درساخت وساز، فشار کمتری برمدارس دولتی یزد بیایید
اما ( غلط بود آنچه ما می پنداشتیم) گویا مسافران‌تهران از جانب خیران یزدی تعهد ساختن مدارس خیری در نقاط محروم را داده سرافرازانه بازگشته اند
نکته جالب اینکه هیچکدام از اعضای مجمع خیرین‌یزد که ازطرف آنها متعهد شده اند در عکسهای سفر به تهران را ندیدم گویا نیابتا تعهد داده اند
در اینکه (همه ایران سرای من است) و خیرمندی وداد ودهش ودانش وکوشش یزدی مرز وحد نداشته وجای جای ایران سخن واثر از این روحیه یزدی می بینینیم حرفی وبحثی نیست.
ولی باتوجه به عرایض فوق سوالاتی در ذهن متبادرمی گرد
آیا مجمع خیرین وکالتی به حضرات‌داده اند
ایا بهتر نبود دراین سفر سهم دولت در پروژه های خیری پیگیری می شد تا زمینه تشویق بیشتر مجمع فراهم‌شود
آیا این حرکت موجب دلسردی خیرین یزدی که رکوردار مدرسه سازی ( هر هفته.یک مدرسه)هستتد نمی شود؟
این نکته بارها گفته شده که سرانه وبودجه ساخت وساز مدارس وتجهیزات اموزشی همچنین تخت بیمارستان و امکانات بهداشت ودرمان وخدمات جانبی نظیر آزمایشگاه وپرتوبرداری یزد بین استانها مبدا مهاجر یا مسافر تقسیم می گردد ایا حق یزدی تضییع نمی گردد؟
آیا نباید این سهم از بودجه ان استانها کسر در بودجه عمرانی یزد لحاظ شود ؟
جای سوال ندارد گویا حضرات حتی موج مهاجرت هم پیش بینی نکرده اند که داوطلب مدرسه سازی دراستانهای مجاور که پذیرای مهاجرین شان هستیم شده اند!
قبلا به جرم اینکه گفته بودم متاسفانه سطح مصوبات وبحثهای شورای آموزش وپرورش یزد که روزی سرآمد شوراهای کشوربود نگذارید تنزل کند را برنتافته دستور حذف داده بودند نمی دانم این‌نقد که عرض شود (چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است )
یا با دور زدن خیرین مدرسه ساز آنها را دلسرد نکنید راه های دیگر برای شوآف و رسوخ دردل آیندگان وجود دارد را برخواهند تافت ؟

 

محمدعلی وزیری یزد فردا

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا