محسن اختياري

اجلاس اوپك به پايان رسيد و مسلما با وجود تحريم هاي موجود تصميمات چندان به نفع ما نيست ؛ اما با همه اين احوال جناب آقاي زنگنه در رسانه ميلي خودمان مي فرمايند " تصميمات اوپك تاثيري بر اراده ما نخواهد داشت ؟! و ما در كوتا هترين زمان البته بعد از برداشته شدن تحريم ها توليد و فروش خود را افزايش خواهيم داد ؟!

آقاي وزير چند سال است شما مي خواهيد تحريم ها را برداريد ؟! مگر نه اين كه درست تا چند هفته ديگر شما اراده اي در اين زمينه نخواهيد داشت ؟! مردم را چه فرض كرده ايد ؟!

آقاي نمكي وزير محترم بهداشت هر روز در رسانه ها ظاهر مي شود و از افتخارات خود مي گويد ؟  " ما جزء پنج كشور اول دنيا در توليد واكسن هستيم ؟! اگر آمريكا بخواهد ما به آمريكا واكسن صادر مي كنيم ؟! "  در حاليكه در دنيا تا كنون چهار ميليارد دوز واكسن  تزريق شده ، تا كنون در كشور ما از جمعيت 85 ميليوني تنها يك و نيم ميليون نفر دوز دوم را دريافت كرده اند ؟! اين يعني چي ؟! وعده سر خرمن مي دهيد كه از آخر شهريور چنين مي كنيم و چنان مي كنيم ، در حاليكه كاملا محاسبه كرده ايد كه آن روز شما نيستيد و نه مسئوليتي در اين زمينه و نه بازخواستي ؟!

آقاي نمكي ، گفته مي شود در اين روزهاي بحراني كه بسياري از نقاط دنيا بحران را پشت سر گذاشته اند شما حتي جواب تلفن مسئولين سيستان و بلوچستان را هم نمي دهيد ؟! آيا فكر مي كنيد با اين همه رسانه هاي موجود مردم ما وضعيت اسف بار كرونا بخصوص آغاز موج پنجم با ويروس خطرناك دلتا را نمي بينند ؟!

آيا فكر مي كنيد مردم ما همين مسابقات يورو 2020 را كه در حال حاضر تنها دلخوشي شان است و تمام ورزشگاهها كيپ در كيپ آدم نشسته و در كمال آرامش و نشاط و بدون كوچكترين نگراني از كرونا مسابقات را تماشا مي كنند نمي بينند ؟!

واقعا مردم را چي فرض كرده ايد ؟!

به اميد فرداهايي بهتر براي ايران سرافراز

                                                                                                                      محسن اختياري                                              

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا