به گزارش یزدفردا:

اعضای اصلی به ترتیب:

محسن ابوترابی
مرتضی شایق
غلامحسین دشتی رحمت آبادی
سیدمحمدناصر حیدری
بی بی فاطمه حقیرالسادات
عزیزالله سیفی اشکذری
محمدباقر پارساییان
فاطمه زارع بیدکی
محمدمهدی نیکونژاد
مجید تجملیان
فخرالسادات خامسی هامانه
اعضای علی البدل:
محمدعلی اعتباری
احمد ترکمانی
مهدی کاشفی زاده
سیدمحمدعلی پاکنژاد
مریم هدایتی
عالیه محرابی مریم آبادی

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا